Norges Bank

Norges Banks tidslinjer

Norges Banks tidslinjer viser bankens historie fra etableringen i 1816 og frem til i dag.

Tidslinjene er gruppert i fire hovedkategorier (med fra tre til seks underkategorier) og hver tidslinje inneholder et utvalg av hendelser som beskrives ved hjelp av tekst, bilder og videoer.

Historie

 • Avdelingene
 • Ledelse og hovedkontor
 • Lov om Norges Bank
 • Sentralbanksjefer
 • Utvalgte hendelser

Betalingsmidler

 • Betalingsformidling
 • Mynter
 • Sedler

Kjerneoppgaver

 • Finansiell stabilitet
 • Kapitalforvaltning
 • Pengepolitikk

Tidsserier

 • Bankutlån (prosentvis vekst)
 • Bruttonasjonalprodukt (prosentvis vekst)
 • Inflasjon (i prosent)
 • Pengemengde (prosentvis vekst)
 • Styringsrente (i prosent)
 • Valutakurs (kroner per britiske pund sterling)

Redaksjon, opphavsrett og ansvar

Harald Bøhn og Øyvind Eitrheim er redaktører for Norges Banks tidslinjer. Da tidslinjene først ble publisert i 2011 bygde tekstene i stor grad på den eksisterende litteraturen om Norges Bank. Nicolai Rygg skrev tre bøker som kom ut i 1918, 1950 og 1954. Gunnar Jahn var redaktør for boken som kom ut i 1966 med Alf Eriksen og Preben Munthe som medforfattere. I tillegg benyttet vi tekster fra arbeidet som ble utarbeidet av historikeren Egil Borlaug i forbindelse med Norges Banks prosjekt «Avlevering til arkivverket». Dette arbeidet er dokumentert i Norges Bank Staff Memo 2009/9.

Ved senere revisjon har arbeidet særlig vært basert på følgende bøker som ble utarbeidet til Norges Banks 200-års-jubileum i 2016:

 • Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rongved: Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget 2016
 • Harald Bøhn, Øyvind Eitrheim og Jan Fredrik Qvigstad: Norges Bank 1816-2016. En historie i bilder/ A pictorial history. Fagbokforlaget 2016
 • Øyvind Eitrheim, Jan Tore Klovland and Lars Fredrik Øksendal: A Monetary History of Norway, 1816-2016. Cambridge University Press 2016

I tillegg har vi trukket på en rekke av de øvrige publikasjonene som ble utarbeidet forbindelse med 200-års-jubileet

I forbindelse med arbeidet med tidslinjene har vi ofte, men ikke alltid, lagt inn referanser i de enkelte hendelsestekstene. Arbeidsmåten er inspirert av Wikipedia.

Publisert 15. juni 2011 09:00
Sist endret 18. april 2017 15:12