Norges Bank

Oppgjørsdager

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35. Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende høytids- og helligdager mv. (nasjonale helligdager):

2018:

1. januar: 1. nyttårsdag

29. mars: Skjærtorsdag

30. mars: Langfredag

2. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

10. mai: Kristi Himmelfartsdag

17. mai: Grunnlovsdag

21. mai: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

Publisert 29. desember 2009 09:00
Endret 8. mars 2016 12:45
Publisert 29. desember 2009 09:00
Endret 8. mars 2016 12:45