Norges Bank

Hvilke læresteder er aktuelle?

Norges Bank Scholarship Committee vurderer søknader, læresteder og PhD-programmer uavhengig av Norges Bank. Komiteen består av tre eksterne medlemmer.

Utdanningsinstitusjoner

Følgende institusjoner, som alle (per dags dato) har topprangerte PhD-programmer i makroøkonomi, representerer utdanningsinstitusjoner som kan falle innenfor krav angitt under "Hvem kan søke" - Delprogram 2, pkt 2:

USA

Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, Stanford University, Harvard University, Princeton University, Yale University, Northwestern University, New York University, UC Berkeley, UC Los Angeles, UC San Diego, University of Minnesota, University of Pennsylvania, Columbia University, University of Michigan–Ann Arbor, University of Wisconsin–Madison, Cornell University, Duke University, Brown University og Carnegie Mellon University.

Europa

London School of Economics, University of Oxford, University of Cambridge, University College London, Universitat Popeu Fabra, Bocconi University, European University Institute and London Business School.

Disse institusjonene utgjør eksempler på utdanningsinstitusjoner som normalt faller innenfor kravet, men søkere som er kommet inn på et PhD-program ved en annen utdanningsinstitusjon kan også motta stipend dersom de kan dokumentere at det aktuelle PhD-programmet er av tilsvarende kvalitet.

Vurdering av søknader og fornyelser

Programmene og fornyelser vil bli evaluert av Norges Bank Scholarship Committee. Komiteen skal vurdere hver enkelt søknad på grunnlag av utdanningsinstitusjon og program som søkeren er tatt opp ved. Det er mulighet for årlig fornyelse av stipendet i løpet av PhD-programmet, men stipendutbetalingene er begrenset til fem påfølgende akademiske år. Søkerne må årlig søke om fornyelse i en fremdriftsrapport hvor de dokumenterer gode resultater og fremgang.

Publisert 3. oktober 2018 14:56

Om PhD-programmet

Programmet tar sikte på å hjelpe potensielle doktorgradskandidater i makroøkonomi, pengepolitikk og finansiell stabilitet inn på topprangerte læresteder i utlandet, og gi økonomisk støtte underveis i doktorgraden.

Publisert 3. oktober 2018 14:56