Norges Bank

Hvem kan søke på phd stipendprogram?

Norske statsborgere eller EØS-borgere med norsk tilhørighet kan søke. Opptak på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi fordrer svært gode akademiske resultater.

Delprogram 1:

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stillingen som juniorforsker.

  1. Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har status som ansatt i Norge.
  2. Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

Delprogram 2:

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stipend. I tillegg vil søkerne bli underlagt Norges Bank Scholarship Committee (NBSC) sin skjønnsmessige vurdering i henhold til deres mandat.

1) Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før søknadstidspunktet, og

a. har ansattstatus i Norge, eller

b. har fast bopel i Norge, eller

c. er ektefelle / samboer med eller et barn av en person som nevnt i a) eller b).

2) Søkeren er blitt akseptert på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi ved et lærested i utlandet.

Utdanningsinstitusjoner som er oppført under «Aktuelle læresteder» er eksempler på læresteder som har internasjonalt anerkjente PhD-programmer i makroøkonomi.

3) Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

Publisert 3. oktober 2018 14:48

Kontakt

Rickard Chrystie Evrin, Tlf. 22 31 60 00

phdstipend@norges-bank.no

Slik søker du

Stilling som juniorforsker utlyses hvert år via ledige stillinger på bankens nettsider. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

For å søke om PhD-stipend, fyll ut søknadskjema (pdf) og send til phdstipend@norges-bank.no. Søknadsfristen er 1. april hvert år.

Tildelte PhD- stipendier

2020
Christine Blandhol og Helene Olsen

2019
Johan Vorum Moen

2017
Eyo Ildahl Herstad

2015
Kaja Kierulf, Erling Skancke og Jonas Tungodden 

2014
Ella Getz Wold og Sigmund Ellingsrud

2013
Gro Mæle Liane, Mathis Mæhlum og Vegard Mokleiv Nygård

Publisert 3. oktober 2018 14:48