Norges Bank

PhD stipendprogram

Har du ambisjoner om å bli en av Norges fremste makroøkonomer? Norges Banks PhD stipendprogram kan gi deg et springbrett ut til verdens ledende økonomiuniversiteter, og støtte underveis i din videre utdanning.

Om PhD-programmet

Programmet tar sikte på å hjelpe potensielle doktorgradskandidater i makroøkonomi, pengepolitikk og finansiell stabilitet inn på topprangerte læresteder i utlandet, og gi økonomisk støtte underveis i doktorgraden.

Kontakt

Rickard Chrystie Evrin, Tlf. 22 31 60 00
Knut Are Aastveit, Tlf. 22 31 61 21

phdstipend@norges-bank.no

Slik søker du

Stilling som juniorforsker utlyses hvert år via ledige stillinger på bankens nettsider. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

For å søke om PhD-stipend, fyll ut søknadskjema (pdf) og send til phdstipend@norges-bank.no. Søknadsfristen er 1. april hvert år.