Norges Bank

Historisk-monetær statistikk for Norge

Norges Bank konferanse

Bogstad Gård, 7. juni 2005

Norges Bank arrangerer en konferanse om historisk-monetær statistikk på Bogstad Gård tirsdag 7. juni. Bogstad Gård vil danne en spesiell ramme rundt konferansen og markeringen av unionsoppløsningen.

Jan F. Qvigstad, direktør i Norges Bank Pengepolitikk, vil se nærmere på 500 års prishistorie i Norge. Prisstabilitet er det normale. Hva som karakteriserer perioder med stor inflasjon og deflasjon vil bli gjennomgått nærmere. Professor Ola Grytten, Norges Handelshøyskole, vil presentere lønnsstatistikk tilbake til 1730-tallet. Professor Lars Jonung, som arbeider ved EU-kommisjonen, vil redegjøre for den skandinaviske myntunion fra begynnelsen av 1870-tallet. Historiker og forfatter Bård Frydenlund vil orientere om næringsutvikling og investeringer før 1814 i Christiania og omegn, med særlig vekt på Peder Anker og hans samtid.

Se engelsk versjon for program.

Publisert 6. juni 2005 10:44