Publisert 11. desember 2014 10:00
Pressekonferanse om rentebeslutningen
Øystein Olsen om rentebeslutningen