KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. ProsentFaktisk PPR SAM SAM
utvikling 1/18 PPR 1/18 14.03.18

1.kv.12 1,4 1,4

2.kv.12 1,1 1,1

3.kv.12 1,2 1,2

4.kv.12 1,1 1,1

1.kv.13 1,0 1,0

2.kv.13 1,4 1,4

3.kv.13 2,0 2,0

4.kv.13 2,0 2,0

1.kv.14 2,4 2,4

2.kv.14 2,4 2,4

3.kv.14 2,4 2,4

4.kv.14 2,4 2,4

1.kv.15 2,3 2,3

2.kv.15 2,6 2,6

3.kv.15 2,9 2,9

4.kv.15 3,1 3,1

1.kv.16 3,3 3,3

2.kv.16 3,2 3,2

3.kv.16 3,3 3,3

4.kv.16 2,7 2,7

1.kv.17 1,8 1,8

2.kv.17 1,6 1,6

3.kv.17 1,0 1,0

4.kv.17 1,1 1,1 1,1 1,1
1.kv.18
1,3 1,3 1,3
2.kv.18
1,5 1,2 1,2
3.kv.18
1,6 1,3 1,3
4.kv.18
1,7 1,5 1,5
1.kv.19
1,8 1,6 1,6

Usikkerhetsvifte fra SAM i PPR 1/18. Firekvartalersvekst. Prosent


N90 N70 N50 N30 Ø30 Ø50 Ø70 Ø90

1.kv.122.kv.123.kv.124.kv.121.kv.132.kv.133.kv.134.kv.131.kv.142.kv.143.kv.144.kv.141.kv.152.kv.153.kv.154.kv.151.kv.162.kv.163.kv.164.kv.161.kv.172.kv.173.kv.174.kv.17 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
1.kv.18 1,12 1,17 1,19 1,21 1,26 1,29 1,34 1,51
2.kv.18 0,74 0,91 1,01 1,09 1,31 1,40 1,51 1,69
3.kv.18 0,62 0,86 1,01 1,13 1,45 1,57 1,73 2,00
4.kv.18 0,55 0,87 1,06 1,21 1,63 1,80 2,01 2,41
1.kv.19 0,58 0,95 1,17 1,35 1,83 2,02 2,27 2,73

N90 = nedre 90 prosents usikkerhetsnivå

Ø90 = øvre 90 prosents usikkerhetsnivå


Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

.