Pengepolitikk

Vi setter styringsrenten for å sikre en lav og stabil prisvekst i Norge

Pengepolitikk

Regjeringa har fastsett eit inflasjonsmål for pengepolitikken i Noreg. Pengepolitikken skal oppretthalde ein stabil pengeverdi gjennom låg og stabil inflasjon.

Siste rentemøter

Styringsrenten

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank.

Modeller for pengepolitisk analyse og prognoser

Hvordan renten virker på inflasjonen

Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel i pengepolitikken. Styringsrenten virker på inflasjonen gjennom flere mekanismer eller kanaler. Virkningen av renten på inflasjonen kommer med et tidsetterslep, og effekten kan variere i styrke.

Offentliggjøring av protokoller fra rentemøter

Pengepolitisk rapport

Inflasjon

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2 prosent årlig.