Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvordan påvirker styringsrenten deg?

Rentenivået påvirker direkte eller indirekte mange av de økonomiske beslutningene du tar i hverdagen.

Lån og sparing

Har du mer sparepenger enn gjeld, vil høyere renter gi deg mer å rutte med. Hvis du har mer lån enn penger på konto, blir effekten motsatt. Da må du kanskje redusere forbruket for å dekke inn økte lånekostnader.

Når du vurderer hvor mye lån du kan tåle, må du ta høyde for at rentenivået kan stige. Enten du har mest sparepenger eller mest gjeld, betyr høyere rente at det blir mer attraktivt å spare penger fremfor å bruke dem.

Ettersom de fleste av oss har mer lån enn sparepenger på konto, vil høyere rente normalt bidra til at den samlede etterspørselen går ned.

Lønn og arbeid

Denne reduksjonen i etterspørsel får konsekvenser for bedriftene som produserer varer og tjenester. Det blir mindre lønnsomt å investere i økt kapasitet, og de trenger kanskje færre folk til å arbeide for seg.

I en slik situasjon blir det mindre aktuelt for bedriftene å gi store lønnstillegg. Lavere lønnsvekst og lavere etterspørsel vil etter hvert bidra til at prisveksten på varer og tjenester blir lavere.

Handel med utlandet

Rentenivået har også betydning for valutakursen. Dersom Norges Bank setter styringsrenten opp, mens andre sentralbanker velger å holde sine styringsrenter i ro, blir det mer gunstig for investorer i valutamarkedet å eie norske kroner. Det kan føre til at den norske kronen styrker seg.

Med styrket kronekurs blir varene og tjenestene du kjøper fra utlandet, billigere. Det blir dessuten billigere for deg å reise på ferie i utlandet.

Samtidig blir norske varer dyrere i utlandet, og bedrifter som lever av eksport vil kunne oppleve lavere lønnsomhet og redusert etterspørsel etter sine varer og tjenester. På denne måten påvirker sentralbankens styringsrente privatøkonomien til hver enkelt av oss og økonomien samlet sett.

Hvordan påvirker renten økonomien og inflasjonen?

Publisert 10. april 2019 17:44