Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hvorfor vil vi ha lav og stabil inflasjon?

Både høy prisvekst og fallende priser kan skape utfordringer i økonomien. Det beste er derfor å sikte mot et sted midt imellom.

Dersom du har 100 kroner i lommeboken, eller på konto, er det en fordel om du vet sånn omtrent hvor mye du kan få kjøpt for den i overskuelig fremtid. Det gjør det lettere å planlegge forbruk, investeringer og sparing.

Når prisene stiger…

Men dersom du frykter at hundrelappen din raskt vil falle i verdi, blir det vanskeligere. Er det noen vits i å spare på den – eller bør du løpe til butikken med én gang? Er det noen ting som vil være lurere å kjøpe enn andre?

Når inflasjonen er høy, er den som regel også mer variabel. Store variasjoner i prisene kan forsterke svingninger i økonomien ved at husholdninger og bedrifter blir usikre på sine framtidige inntekter og utgifter og gjør store endringer i sine løpende prioriteringer.

Noen land har opplevd det vi kaller hyperinflasjon, der prisene stiger og pengeverdien faller i et voldsomt tempo. I noen tilfeller har folk mistet troen på at pengene vil ha noen som helst verdi i fremtiden. Det kan være fullstendig ødeleggende for en økonomi, og er svært vanskelig å komme ut av.

Når prisene faller…

Dersom prisene begynner å falle, blir pengene våre mer verdt. Med et vedvarende fall i det generelle prisnivået – også kalt deflasjon – blir det straks mer interessant å holde på pengene. Hvis du venter, vil du kanskje få mye mer for pengene i fremtiden.

Dersom mange velger å vente med forbruk og investeringer, vil dette kunne bidra til å forsterke nedgangstider i økonomien. En slik situasjon kan også være svært vanskelig å komme seg ut av.

Den gylne middelvei

Det beste er om utviklingen i prisnivået ligger jevnt et sted i midten – et passe stykke unna både negativ og for høy inflasjon. En viss prisvekst kan være gunstig for økonomiens virkemåte. Når etterspørselen etter en vare eller en bestemt yrkesgruppe øker, vil det ofte bidra til at prisen på varen eller lønnen til denne yrkesgruppen stiger. Utviklingen i priser og lønninger kan slik gi et signal om hva som etterspørres av goder og arbeidskraft. Vi ønsker med andre ord at inflasjonen skal være lav og stabil.

I målene for Norges Banks pengepolitikk har regjeringen definert lav og stabil inflasjon som en årlig vekst i konsumprisene på nær 2 prosent over tid. De fleste andre land vi handler mye med har også satt 2 prosent som sitt inflasjonsmål.

Publisert 10. april 2019 17:44
Publisert 10. april 2019 17:44