Norges Bank

Kunnskapsbanken

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterte til seminar for lærere som underviser i økonomi i videregående skole torsdag 31. mars 2022.

Formålet med fagdagen er å gi deg som lærer faglig påfyll og aktuelt stoff som kan inspirere og bidra inn i undervisningen. På samme måte som spillet Horisont i kunnskapssenteret, vil programmet være relevant for læringsmålene i samfunnsøkonomi samt at det vil gi økt kunnskap om Norges Banks virksomhet.

Se foredrag fra fagdagen 2021

Torsdag 25. mars 2021 arrangerte Norges Bank fagdag for lærere i videregående skole. Formålet var å gi faglig påfyll i dybden på læringsmålene i Norges Banks kunnskapssenter og en oppdatering på dagens økonomiske situasjon og utsiktene fremover.

Programmet favnet temaer fra alle bankens virksomhetsområder. Det var også intervjuer med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og sentralbanksjef Øystein Olsen. Se foredragene under.

13:21

Norges Bank i koronakrisen. Intervju med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache

 

 

28:51

Forvaltningen av Oljefondet i en global krise ved Nicolai Tangen, CEO Norges Bank Investment Management.

 

 

30:43

Finansiell stabilitet i koronakrisen ved Torbjørn Hægeland, avdelingsdirektør Finansiell stabilitet.

 

 

34:17

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet ved Ole Christian Bech-Moen, avdelingsdirektør Pengepolitikk.

 

 

32:18

Den norske kronen i koronakrisen ved Olav Andreas Bø, avdelingsdirektør Markeder og IKT

 

 

43:15

Spørretimen ved sentralbanksjef Øystein Olsen

 

Publisert 27. mars 2021 13:00
Publisert 27. mars 2021 13:00