Norges Bank

Kunnskapsbanken

Fagdag for lærere

Norges Banks kunnskapssenter inviterer hvert år til seminar for lærere som underviser økonomi i videregående skole. Innholdet i programmet er knyttet opp til læringsmålene i samfunnsøkonomi og Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet.

Sist endret 12. april 2023 12:40
Sist endret 12. april 2023 12:40