Staff Memo, Tohundreårsjubileum

Norges Banks balanse 1817-1945: Konsolidering av delregnskapene

Forfatter: Vetle Hvidsten
Serie: Staff Memo
Nummer: 11/2013

Innledning
Norges Bank ble grunnlagt i 1816. Årsbalanser for banken foreligger fra 1817. I forbindelse med Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt har det vært arbeidet med å presentere bankens balanser som tidsserier i regneark for alle årene fram til i dag. I tillegg til å vise de konsoliderte balansene gjengir dette staff memoet delregnskapene som ligger til grunn for perioden fra 1817 til slutten av annen verdenskrig og dokumenterer metodene som har vært benyttet ved konsolideringen av delregnskapene for årene opp til 1892.

Balanser for Norges Bank fra 1817

 

Publisert 7. juni 2013 15:20

Nedlastinger