Bicentenary project, Occasional Papers

Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård

Author: Øyvind Eitrheim og Jan F. Qvigstad (red.)
Series: Occasional Papers
Number: 37/2005

Skriftserie nr. 37 (PDF 940.4 Kb)

Innhold:

1. Fra Peder Anker til stabilitet i pengevesenet / Øyvind Eitrheim

2. Prisstabilitet kommer ikke av seg selv / Svein Gjedrem

3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? / Jan F. Qvigstad

4. Historisk lønnsstatistikk 1726-2004 / Ola Honningdal Grytten

5. Den skandinaviska myntunionen 1873-1924 - en översikt / Lars Jonung

6. Bogstad og Peder Anker - næringsutvikling og investeringer / Bård Frydenlund

7. Adam Smiths norske ankerfeste / Preben Munthe

8. Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7.juni? / Aanund Hylland

Published 29 October 2005 17:00