Kursutvikling for banksektoren.
Indeks. 2 januar 2014 = 100. 2. januar 2014 - 15. mars 2019
Kilde: Thomson Reuters Datastream
Equity price indexes in the banking sector.
Index. 2 January 2014 = 100. 2 January 2014 - 15 March 2019
Source: Thomson Reuters Datastream
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published