Direkteavkastningskrav for kontorlokaler i Oslo.
Prosent. 1. kv. 2006 - 4. kv. 2018
1) Lokaler langs Ring 3. 5 års leiekontrakt.
2) Lokaler med god beliggenhet, langs Ring 3. 10 års leiekontrakt.
Kilder: DNB Næringsmegling, Thomson Reuters Datastream og Union Næringsmegling
Yields on office space in Oslo.
Percent. 2006 Q1 - 2018 Q4
1) Property along Ring 3. Five­year lease.
2) Property with good location, along Ring 3. 10­year lease.
Sources: DNB Næringsmegling, Thomson Reuters Datastream and Union Næringsmegling
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published