Boligpriser i forhold til disponibel inntekt1).
Indeks. 4. kv. 1998 = 100. 1. kv. 1983 – 4. kv. 2018
1) Disponibel inntekt er korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte i 1. kv. 2000 – 4. kv. 2005 og nedsettelse
av egenkapital i 1. kv. 2006 – 3. kv. 2012. Fra 1. kv. 2015 benyttes veksten i disponibel inntekt uten aksjeutbytte.
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF),
Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
House prices relative to disposable income1).
Index. 1998 Q4 = 100. 1983 Q1 – 2018 Q4
1) Disposable income adjusted for estimated reinvested dividend income for 2000 Q1 – 2005 Q4 and
reduction of equity capital for 2006 Q1 – 2012 Q3. Change in disposable income excluding dividend
income is used from 2015 Q1.
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no, Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF),
Real Estate Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Boligpriser/disponibel inntekt per innbygger (15 - 74 år) Boligpriser/disponibel inntekt
  House prices/disposable income per capita (aged 15 - 74) House prices/disposable income
31.03.1983 110,09 117,96
30.06.1983 108,72 116,28
30.09.1983 107,89 115,18
31.12.1983 107,02 114,05
31.03.1984 106,13 112,92
30.06.1984 107,17 113,82
30.09.1984 106,94 113,38
31.12.1984 106,67 112,90
31.03.1985 106,76 112,81
30.06.1985 106,63 112,48
30.09.1985 106,75 112,42
31.12.1985 106,74 112,21
31.03.1986 113,21 118,79
30.06.1986 118,25 123,85
30.09.1986 123,82 129,45
31.12.1986 127,98 133,60
31.03.1987 131,76 137,34
30.06.1987 136,79 142,32
30.09.1987 142,12 147,57
31.12.1987 147,00 152,31
31.03.1988 142,62 147,48
30.06.1988 141,56 146,14
30.09.1988 139,38 143,66
31.12.1988 138,97 143,02
31.03.1989 132,80 136,53
30.06.1989 125,09 128,53
30.09.1989 118,86 122,06
31.12.1989 113,12 116,08
31.03.1990 109,53 112,33
30.06.1990 103,47 106,05
30.09.1990 98,61 101,00
31.12.1990 92,70 94,89
31.03.1991 90,24 92,31
30.06.1991 87,53 89,46
30.09.1991 85,07 86,87
31.12.1991 84,94 86,65
31.03.1992 77,99 79,49
30.06.1992 76,73 78,15
30.09.1992 73,60 74,91
31.12.1992 70,88 72,10
31.03.1993 70,51 71,67
30.06.1993 72,82 73,95
30.09.1993 76,42 77,54
31.12.1993 79,91 81,00
31.03.1994 80,79 81,83
30.06.1994 81,66 82,64
30.09.1994 82,78 83,70
31.12.1994 83,72 84,58
31.03.1995 85,58 86,43
30.06.1995 83,57 84,38
30.09.1995 85,45 86,25
31.12.1995 85,22 85,99
31.03.1996 87,00 87,76
30.06.1996 87,85 88,57
30.09.1996 89,55 90,24
31.12.1996 92,89 93,56
31.03.1997 93,52 94,14
30.06.1997 94,47 95,02
30.09.1997 96,68 97,16
31.12.1997 99,77 100,18
31.03.1998 103,47 103,80
30.06.1998 105,60 105,82
30.09.1998 102,03 102,14
31.12.1998 100,00 100,00
31.03.1999 101,17 101,05
30.06.1999 106,21 105,94
30.09.1999 111,57 111,13
31.12.1999 117,46 116,82
31.03.2000 119,62 118,79
30.06.2000 123,02 122,03
30.09.2000 120,94 119,81
31.12.2000 120,51 119,24
31.03.2001 122,77 121,33
30.06.2001 124,64 123,04
30.09.2001 126,58 124,81
31.12.2001 127,99 126,05
31.03.2002 130,01 127,84
30.06.2002 130,18 127,76
30.09.2002 128,56 125,94
31.12.2002 125,39 122,62
31.03.2003 123,64 120,70
30.06.2003 122,69 119,55
30.09.2003 123,76 120,38
31.12.2003 127,25 123,53
31.03.2004 129,16 125,12
30.06.2004 130,82 126,44
30.09.2004 133,26 128,52
31.12.2004 135,86 130,74
31.03.2005 137,40 131,91
30.06.2005 137,61 131,77
30.09.2005 139,39 133,13
31.12.2005 142,27 135,51
31.03.2006 143,96 136,85
30.06.2006 148,61 140,90
30.09.2006 152,65 144,26
31.12.2006 157,32 148,15
31.03.2007 160,43 150,60
30.06.2007 160,48 150,12
30.09.2007 159,61 148,70
31.12.2007 157,31 145,84
31.03.2008 155,68 143,70
30.06.2008 152,56 140,22
30.09.2008 148,24 135,71
31.12.2008 139,92 127,54
31.03.2009 141,11 128,16
30.06.2009 143,99 130,30
30.09.2009 147,61 133,12
31.12.2009 150,44 135,07
31.03.2010 150,27 134,31
30.06.2010 150,79 134,26
30.09.2010 152,63 135,34
31.12.2010 156,84 138,42
31.03.2011 159,31 140,02
30.06.2011 160,74 140,70
30.09.2011 162,02 141,24
31.12.2011 164,86 143,06
31.03.2012 164,97 142,54
30.06.2012 165,85 142,73
30.09.2012 168,46 144,43
31.12.2012 170,36 145,41
31.03.2013 171,40 145,78
30.06.2013 169,74 143,96
30.09.2013 167,23 141,34
31.12.2013 163,79 137,89
31.03.2014 163,00 136,79
30.06.2014 164,34 137,45
30.09.2014 165,93 138,35
31.12.2014 168,98 140,35
31.03.2015 171,17 141,84
30.06.2015 170,18 140,66
30.09.2015 172,15 141,88
31.12.2015 171,73 141,10
31.03.2016 173,86 142,52
30.06.2016 177,29 145,04
30.09.2016 183,23 149,52
31.12.2016 188,14 153,18
31.03.2017 190,41 154,75
30.06.2017 187,90 152,48
30.09.2017 184,62 149,52
31.12.2017 183,03 147,97
31.03.2018 181,94 146,86
30.06.2018 183,31 147,79
30.09.2018 183,14 147,35
31.12.2018 180,56 144,99