Estimert kredittrisiko1) i ulike næringer. Prosent. 2007 – 2020 2)
1) Estimert konkursutsatt bankgjeld som andel av total bankgjeld i hver næring.
2) Anslag for 2019 - 2020.
Kilde: Norges Bank
Estimated credit risk1) by industry. Percent. 2007 – 2020 2)
1) Estimated bankruptcy­exposed bank debt as a share of total bank debt in each industry.
2) Projections for 2019 - 2020.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Bygg og anlegg Næringseiendom Fiske og akvakultur Industri og bergverksdrift Varehandel, overnatting og servering Tjenesteyting og transport Alle næringer
  Construction Commercial real estate Fishing and aquaculture Manufacturing, mining and quarrying Distributive trade, hotel and restaurants Services and transport All industries
31.12.2007 0,61 0,17 0,62 0,62 0,72 0,43 0,39
31.12.2008 0,75 0,21 0,52 0,82 0,82 0,51 0,46
31.12.2009 1,26 0,41 0,44 1,07 0,98 0,73 0,69
31.12.2010 1,10 0,33 0,35 0,92 0,98 0,65 0,59
31.12.2011 0,98 0,27 0,45 0,96 0,96 0,62 0,54
31.12.2012 0,76 0,23 0,63 0,97 0,85 0,50 0,48
31.12.2013 0,81 0,20 0,33 0,96 0,88 0,67 0,49
31.12.2014 0,88 0,19 0,30 0,94 1,03 0,47 0,46
31.12.2015 0,86 0,16 0,28 0,84 0,97 0,55 0,44
31.12.2016 0,83 0,15 0,11 1,01 0,87 0,49 0,43
31.12.2017 0,72 0,13 0,17 0,90 0,77 0,47 0,39
31.12.2018 0,66 0,12 0,07 0,99 0,74 0,42 0,36
31.12.2019 0,73 0,14 0,08 1,06 0,85 0,49 0,41
31.12.2020 0,79 0,15 0,08 1,27 0,87 0,5 0,44