Husholdningenes gjeldsbelastning1), gjeldsbetjeningsgrad 2) og
rentebelastning
3). Prosent. 1. kv. 1983 – 4. kv. 2018
1) Gjeldsbelastning er lånegjeld i prosent av disponibel inntekt. Disponibel inntekt er korrigert for anslått
reinvestert aksjeutbytte i 1. kv. 2000 – 4. kv. 2005 og nedsettelse av egenkapital i 1. kv. 2006 – 3. kv. 2012.
Fra 1. kv. 2015 benyttes veksten i disponibel inntekt uten aksjeutbytte.
2) Gjeldsbetjeningsgrad er renteutgifter og anslått avdrag på lånegjelden med 18 års nedbetalingstid
som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgifter.
3) Rentebelastning er renteutgifter som andel av summen av disponibel inntekt og renteutgifter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Household debt ratio1), debt service ratio2) and interest burden3).
Percent. 1983 Q1 – 2018 Q4
1) Debt ratio is loan debt as a percentage of disposable income. Disposable income is adjusted for
estimated reinvested dividend income for 2000 Q1 – 2005 Q4 and reduction of equity capital for
2006 Q1 – 2012 Q3. From 2015 Q1, growth in disposable income excluding dividends is used.
2) Debt service ratio is the ratio of interest payments and estimated principal payments on an 18­year
mortgage to the sum of disposable income and interest payments.
3) Interest burden is interest expenses as a percentage of disposable income plus interest expenses.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Gjeldsbelastning, venstre akse Gjeldsbetjeningsgrad, høyre akse Rentebelastning, høyre akse
  Debt ratio (l.h.s.) Debt service ratio (r.h.s.) Interest burden (r.h.s.)
31.03.1983 92,24 7,34 6,17
30.06.1983 93,94 7,41 6,24
30.09.1983 93,74 7,54 6,35
31.12.1983 95,92 7,49 6,31
31.03.1984 97,19 7,44 6,22
30.06.1984 99,08 7,56 6,33
30.09.1984 99,92 7,63 6,37
31.12.1984 102,66 7,62 6,31
31.03.1985 104,06 8,09 6,79
30.06.1985 107,54 8,16 6,84
30.09.1985 110,35 8,43 7,08
31.12.1985 116,74 8,66 7,28
31.03.1986 118,51 9,34 7,90
30.06.1986 123,87 9,62 8,28
30.09.1986 126,08 10,20 8,88
31.12.1986 128,89 10,55 9,31
31.03.1987 131,52 11,85 10,71
30.06.1987 134,62 12,21 11,06
30.09.1987 138,07 12,62 11,48
31.12.1987 146,14 13,07 11,94
31.03.1988 145,30 13,42 12,18
30.06.1988 146,71 13,38 12,13
30.09.1988 147,16 13,44 12,15
31.12.1988 150,59 13,52 12,21
31.03.1989 147,86 13,78 12,46
30.06.1989 147,31 13,15 11,74
30.09.1989 146,79 12,84 11,33
31.12.1989 149,33 12,64 11,06
31.03.1990 147,33 13,13 11,56
30.06.1990 147,31 12,97 11,42
30.09.1990 144,85 12,86 11,32
31.12.1990 145,50 12,64 11,09
31.03.1991 142,24 12,67 10,98
30.06.1991 139,90 12,39 10,70
30.09.1991 136,53 12,09 10,39
31.12.1991 135,68 11,80 10,12
31.03.1992 132,38 13,12 11,53
30.06.1992 129,64 12,67 11,04
30.09.1992 126,61 12,51 10,94
31.12.1992 126,49 12,45 10,99
31.03.1993 122,50 12,26 10,73
30.06.1993 120,32 11,26 9,52
30.09.1993 118,04 10,43 8,39
31.12.1993 117,69 9,71 7,42
31.03.1994 116,04 9,86 7,61
30.06.1994 115,57 9,51 7,17
30.09.1994 115,26 9,34 6,94
31.12.1994 115,74 9,38 7,00
31.03.1995 113,94 9,37 6,98
30.06.1995 113,80 9,12 6,70
30.09.1995 113,80 9,07 6,62
31.12.1995 113,60 8,99 6,52
31.03.1996 113,92 8,95 6,42
30.06.1996 114,08 8,86 6,25
30.09.1996 114,63 8,77 6,11
31.12.1996 114,93 8,70 5,95
31.03.1997 114,77 8,30 5,22
30.06.1997 114,99 8,13 4,89
30.09.1997 115,66 8,18 4,96
31.12.1997 116,61 8,28 5,07
31.03.1998 116,82 8,08 4,61
30.06.1998 117,38 8,12 4,70
30.09.1998 116,34 8,81 6,00
31.12.1998 114,91 9,43 7,13
31.03.1999 113,93 9,27 6,93
30.06.1999 114,57 8,94 6,41
30.09.1999 116,49 8,81 6,10
31.12.1999 118,94 8,83 5,96
31.03.2000 120,40 8,92 5,96
30.06.2000 123,39 9,08 6,12
30.09.2000 124,78 9,44 6,59
31.12.2000 126,37 9,79 7,07
31.03.2001 127,84 9,96 7,22
30.06.2001 130,13 10,05 7,29
30.09.2001 132,79 10,28 7,45
31.12.2001 135,29 10,37 7,45
31.03.2002 136,64 10,46 7,43
30.06.2002 139,38 10,48 7,38
30.09.2002 140,16 10,68 7,62
31.12.2002 140,64 10,86 7,84
31.03.2003 141,38 10,82 7,72
30.06.2003 143,57 10,53 7,08
30.09.2003 145,87 10,10 6,10
31.12.2003 148,10 9,77 5,20
31.03.2004 149,74 9,79 4,97
30.06.2004 152,36 9,78 4,78
30.09.2004 155,00 9,94 4,72
31.12.2004 158,49 10,04 4,70
31.03.2005 161,24 10,20 4,63
30.06.2005 164,28 10,27 4,64
30.09.2005 167,08 10,47 4,70
31.12.2005 170,60 10,66 4,83
31.03.2006 172,41 10,87 4,98
30.06.2006 176,69 11,10 5,17
30.09.2006 179,26 11,26 5,20
31.12.2006 182,25 11,57 5,66
31.03.2007 182,39 11,94 6,24
30.06.2007 185,20 12,15 6,67
30.09.2007 187,01 12,55 7,27
31.12.2007 189,46 12,93 7,89
31.03.2008 190,22 13,34 8,44
30.06.2008 191,34 13,52 8,82
30.09.2008 191,66 13,82 9,27
31.12.2008 191,14 13,64 8,95
31.03.2009 191,42 13,03 7,56
30.06.2009 192,49 12,42 6,21
30.09.2009 193,05 12,25 5,66
31.12.2009 193,29 12,25 5,58
31.03.2010 192,15 12,18 5,45
30.06.2010 193,38 12,20 5,56
30.09.2010 196,21 12,38 5,74
31.12.2010 198,31 12,54 5,78
31.03.2011 198,50 12,56 5,70
30.06.2011 200,43 12,58 5,72
30.09.2011 201,60 12,78 6,01
31.12.2011 203,11 12,97 6,30
31.03.2012 204,29 13,02 6,35
30.06.2012 205,62 13,05 6,27
30.09.2012 207,18 13,18 6,29
31.12.2012 208,21 13,20 6,28
31.03.2013 208,27 13,20 6,12
30.06.2013 208,97 13,24 6,34
30.09.2013 209,25 13,30 6,34
31.12.2013 210,30 13,34 6,33
31.03.2014 210,33 13,48 6,43
30.06.2014 211,55 13,42 6,26
30.09.2014 212,41 13,45 6,22
31.12.2014 213,04 13,40 5,98
31.03.2015 214,21 13,41 5,79
30.06.2015 213,24 13,27 5,66
30.09.2015 215,51 13,32 5,39
31.12.2015 215,06 13,21 5,06
31.03.2016 216,09 13,41 5,25
30.06.2016 217,93 13,34 5,06
30.09.2016 220,39 13,50 5,08
31.12.2016 221,50 13,62 5,12
31.03.2017 222,17 13,75 5,34
30.06.2017 224,68 13,83 5,35
30.09.2017 226,49 13,97 5,41
31.12.2017 227,73 14,07 5,42
31.03.2018 228,90 14,18 5,45
30.06.2018 230,05 14,19 5,48
30.09.2018 231,39 14,23 5,31
31.12.2018 230,24 14,27 5,44