Europeiske aksjeindekser, misligholdte lån og lønnsomhet i europeiske
banker. Prosent. Indeks. 1. september 2014 = 100.
1. september 2014 – 15. mars 2019
1) Stoxx Europe 600 Banks Index.
2) Stoxx Europe 600 Index.
3) Vektet gjennomsnitt av store europeiske banker, kvartalstall fra 3. kv. 2014 til 3. kv. 2018.
Kilder: Bloomberg, European Banking Authority (EBA) og Thomson Reuters Datastream

European equity indexes, non­performing loans (NPLs) and European
bank profitability. Percent. Index. 1 September 2014 = 100.
1 September 2014 – 15 March 2019
1) Stoxx Europe 600 Banks Index.
2) Stoxx Europe 600 Index.
3) Weighted average of large European banks, using quarterly data from 2014 Q3 to 2018 Q3.
Sources: Bloomberg, European Banking Authority (EBA) and Thomson Reuters Datastream
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published