Endringer i utvalgte størrelser i NEMO som følge av to prosent
svakere likevektskurs fire år tilbake i tid. Prosentenheter. Kvartaler fra i dag
1) Prosent.
Kilde: Norges Bank
Changes in variables in NEMO following a 2 percent lower equilibrium exchange
rate four years back. Percentage points. Quarters from today
1) Percent.
Source: Norges Bank
Innhold Index
  Lønnsvekst Inflasjon Realvalutakurs1) Styringsrente
  Wage growth Inflation Real exchange rate1) Policy rate
1 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -0,08 0,01 0,19 -0,01
3 -0,17 0,03 0,35 -0,01
4 -0,25 0,06 0,49 -0,02
5 -0,31 0,09 0,61 -0,03
6 -0,36 0,11 0,72 -0,04
7 -0,40 0,12 0,80 -0,05
8 -0,42 0,12 0,88 -0,06
9 -0,43 0,11 0,95 -0,07
10 -0,42 0,10 1,01 -0,08
11 -0,41 0,08 1,06 -0,09
12 -0,40 0,06 1,11 -0,10
13 -0,38 0,03 1,16 -0,11
14 -0,36 0,00 1,20 -0,12
15 -0,33 -0,02 1,24 -0,13
16 -0,31 -0,05 1,28 -0,13
17 -0,28 -0,07 1,32 -0,14
18 -0,26 -0,09 1,37 -0,14
19 -0,24 -0,11 1,41 -0,14
20 -0,22 -0,13 1,45 -0,15
21 -0,20 -0,14 1,49 -0,15
22 -0,19 -0,15 1,53 -0,14
23 -0,17 -0,15 1,57 -0,14