Faktorer bak endringer i anslag for styringsrenten fra PPR 4/18.
Akkumulerte bidrag. Prosentenheter. 2. kv. 2019 – 4. kv. 2021
Kilde: Norges Bank
Factors behind changes in policy rate forecast since MPR 4/18.
Cumulative contribution. Percentage points. 2019 Q2 – 2021 Q4
Source: Norges Bank
Innhold Index
  Endring i rentebane Etterspørsel Oljepris Priser og lønn Skjønn Utlandet Valutakurs
  Change in policy rate forecast Demand Oil price Prices and wages Judgement Foreign factors Exchange rate
30.06.2019 0,03 0,22 0,02 0,05 -0,32 -0,08 0,13
30.09.2019 0,09 0,23 0,05 -0,02 -0,23 -0,11 0,17
31.12.2019 0,14 0,24 0,07 -0,07 -0,15 -0,13 0,19
31.03.2020 0,20 0,24 0,08 -0,11 -0,07 -0,14 0,19
30.06.2020 0,24 0,24 0,09 -0,14 0,00 -0,14 0,19
30.09.2020 0,21 0,24 0,09 -0,15 0,00 -0,14 0,17
31.12.2020 0,16 0,22 0,09 -0,16 0,00 -0,14 0,15
31.03.2021 0,08 0,18 0,09 -0,17 0,00 -0,15 0,13
30.06.2021 -0,02 0,13 0,09 -0,18 0,00 -0,17 0,11
30.09.2021 -0,13 0,06 0,08 -0,18 0,00 -0,18 0,09
31.12.2021 -0,25 -0,03 0,08 -0,18 0,00 -0,20 0,07