Anslag på produksjonsgapet1). Betinget på ny informasjon om den
økonomiske utviklingen og prognosen for styringsrenten fra PPR 4/18.
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2021
1) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands­Norge og anslått
potensielt BNP for Fastlands­Norge.
Kilde: Norges Bank
Estimated output gap1). Projection conditional on new information and
policy rate forecast in MPR 4/18. Percent. 2013 Q1 – 2021 Q4
1) The output gap measures the percentage deviation between mainland GDP and estimated potential
mainland GDP.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 Ny informasjon
  Projections MPR 4/18 New information
31.03.2013 0,20
30.06.2013 0,10
30.09.2013 0,00
31.12.2013 -0,15
31.03.2014 -0,25
30.06.2014 -0,34
30.09.2014 -0,50
31.12.2014 -0,60
31.03.2015 -0,75
30.06.2015 -0,94
30.09.2015 -1,16
31.12.2015 -1,37
31.03.2016 -1,50
30.06.2016 -1,55
30.09.2016 -1,47
31.12.2016 -1,41
31.03.2017 -1,19
30.06.2017 -0,96
30.09.2017 -0,80
31.12.2017 -0,62
31.03.2018 -0,45
30.06.2018 -0,35
30.09.2018 -0,21
31.12.2018 -0,04 0,02
31.03.2019 0,27 0,32
30.06.2019 0,39 0,49
30.09.2019 0,48 0,68
31.12.2019 0,53 0,80
31.03.2020 0,54 0,88
30.06.2020 0,53 0,91
30.09.2020 0,52 0,91
31.12.2020 0,50 0,88
31.03.2021 0,49 0,82
30.06.2021 0,45 0,73
30.09.2021 0,40 0,61
31.12.2021 0,32 0,46