KPI­JAE.1) Anslag betinget på ny informasjon om den økonomiske
utviklingen og prognosen for styringsrenten fra PPR 4/18. Firekvartalersvekst.
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2021 
2)
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2021.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
CPI­ATE.1) Projection conditional on new information and policy
rate forecast in MPR 4/18. Four­quarter change. Percent. 2013 Q1 – 2021 Q4
2)
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products.
2) Projections for 2019 Q1 – 2021 Q4.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  KPI-JAE Ny informasjon
  CPI-ATE New information
31.03.2013 1,04
30.06.2013 1,39
30.09.2013 1,96
31.12.2013 1,99
31.03.2014 2,45
30.06.2014 2,42
30.09.2014 2,45
31.12.2014 2,43
31.03.2015 2,32
30.06.2015 2,60
30.09.2015 2,87
31.12.2015 3,06
31.03.2016 3,32
30.06.2016 3,17
30.09.2016 3,32
31.12.2016 2,67
31.03.2017 1,77
30.06.2017 1,62
30.09.2017 1,03
31.12.2017 1,12
31.03.2018 1,19
30.06.2018 1,24
30.09.2018 1,75 1,75
31.12.2018 1,91 1,97
31.03.2019 2,14 2,43
30.06.2019 2,13 2,42
30.09.2019 1,91 2,27
31.12.2019 1,87 2,25
31.03.2020 1,90 2,06
30.06.2020 1,87 2,07
30.09.2020 1,86 2,04
31.12.2020 1,86 2,04
31.03.2021 1,86 2,03
30.06.2021 1,86 2,03
30.09.2021 1,87 2,03
31.12.2021 1,89 2,03