Tremåneders pengemarkedsrente og realrenter 1).
Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2018 
2)
1) Tremåneders pengemarkedsrente fratrukket et trekvartalers sentrert glidende gjennomsnitt av inflasjon,
målt ved firekvartalersvekst i KPI og KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI­JAE).
2) Anslag for 4. kv. 2018 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Three­month money market rate and real interest rates 1).
Percent. 2005 Q1 – 2018 Q4 
2)
1) Three­month money market rate deflated by a three­quarter centered moving average of inflation,
measured by four­quarter CPI inflation and CPI inflation adjusted for tax changes and excluding energy
prices (CPI­ATE).
2) Projections for 2018 Q4 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Tremåneders pengemarkedsrente Realrente, beregnet med KPI Realrente, beregnet med KPI­JAE
  Three­month money market rate Real interest rate, deflated by CPI Real interest rate, deflated by CPI­ATE
31.03.2005 1,97 0,72 1,12
30.06.2005 2,10 0,67 1,08
30.09.2005 2,28 0,57 1,14
31.12.2005 2,51 0,56 1,42
31.03.2006 2,60 0,44 1,66
30.06.2006 2,93 0,64 2,20
30.09.2006 3,23 0,87 2,52
31.12.2006 3,63 1,74 2,80
31.03.2007 4,20 2,95 3,11
30.06.2007 4,63 4,14 3,26
30.09.2007 5,19 4,57 3,69
31.12.2007 5,80 4,12 4,02
31.03.2008 5,96 3,25 3,94
30.06.2008 6,40 2,58 3,93
30.09.2008 6,60 2,77 3,87
31.12.2008 5,91 2,35 3,04
31.03.2009 3,45 0,40 0,55
30.06.2009 2,46 -0,01 -0,28
30.09.2009 1,89 -0,23 -0,68
31.12.2009 2,05 -0,01 -0,17
31.03.2010 2,27 -0,05 0,36
30.06.2010 2,52 0,05 0,97
30.09.2010 2,66 0,42 1,43
31.12.2010 2,55 0,71 1,56
31.03.2011 2,61 0,91 1,67
30.06.2011 2,75 1,32 1,81
30.09.2011 3,04 1,78 2,00
31.12.2011 3,09 2,04 1,93
31.03.2012 2,60 1,92 1,42
30.06.2012 2,32 1,80 1,09
30.09.2012 2,11 1,46 0,96
31.12.2012 1,90 0,96 0,77
31.03.2013 1,87 0,40 0,68
30.06.2013 1,77 -0,29 0,31
30.09.2013 1,71 -0,70 -0,07
31.12.2013 1,67 -0,80 -0,46
31.03.2014 1,68 -0,41 -0,61
30.06.2014 1,79 -0,25 -0,65
30.09.2014 1,71 -0,31 -0,72
31.12.2014 1,61 -0,44 -0,79
31.03.2015 1,38 -0,69 -1,07
30.06.2015 1,44 -0,62 -1,16
30.09.2015 1,21 -1,03 -1,63
31.12.2015 1,13 -1,43 -1,95
31.03.2016 1,09 -1,96 -2,09
30.06.2016 0,99 -2,55 -2,28
30.09.2016 1,06 -2,62 -1,99
31.12.2016 1,12 -2,26 -1,46
31.03.2017 1,02 -1,73 -1,00
30.06.2017 0,92 -1,14 -0,55
30.09.2017 0,81 -0,83 -0,44
31.12.2017 0,81 -0,81 -0,30
31.03.2018 0,95 -0,97 -0,24
30.06.2018 1,08 -1,48 -0,31
30.09.2018 1,05 -1,96 -0,60
31.12.2018 1,19 -2,02 -0,86