Etterspørsel fra offentlig forvaltning 1). Årsvekst. Prosent. 2013 – 2022 2)
1) Virkedagskorrigert.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Public sector demand 1). Annual change. Percent. 2013 – 2022 2)
1) Working­day adjusted.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag offentlig etterspørsel PPR 4/18 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
  Projections public demand MPR 4/18 Public sector demand
31.12.2013 2,78
31.12.2014 2,95
31.12.2015 1,99
31.12.2016 2,87
31.12.2017 2,70
31.12.2018 2,90 2,40
31.12.2019 1,38 1,38
31.12.2020 1,19 1,19
31.12.2021 1,08 1,08
31.12.2022 1,12