Renter. Prosent. 1. kv. 2013 – 3. kv. 2022  1)
1) Anslag for 1. kv. 2019 – 3. kv. 2022.
2) Gjennomsnittlig rente på utestående nedbetalingslån med pant i bolig til husholdninger, for
utvalget av banker og kredittforetak som inngår i Statistisk sentralbyrås månedlige rentestatistikk.
3) Differansen mellom boliglånsrenten og tremåneders pengemarkedsrente.
4) Anslaget er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende og neste kvartal pluss
anslag på pengemarkedspåslaget.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og Norges Bank
Interest rates. Percent. 2013 Q1 – 2022 Q3 1)
1) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q3.
2) Average interest rate on outstanding mortgage loans to households from the sample of banks
included in Statistics Norway's monthly interest rate statistics.
3) Difference between the mortgage lending rate and the three­month money market rate.
4) Projections are calculated as an average of the policy rate in the current and subsequent quarter plus
an estimate of the money market premium.
Source: Statistics Norway, Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Tremåneders pengemarkedsrente anslag PPR 4/18 Tremåneders pengemarkedsrente4) Utlånsrente, boliglån2) Utlånsrente, boliglån anslag PPR 4/18 Utlånsmargin, boliglån3) Utlånsmargin, boliglån PPR 4/18
  Three­month money market rate projections MPR 4/18 Three­month money market rate4) Mortgage lending rate2) Mortage lending rate projections MPR 4/18 Mortgage lending margin3) Mortage lending margin MPR 4/18
31.03.2013 1,87 3,93 2,06
30.06.2013 1,77 4,02 2,25
30.09.2013 1,71 4,10 2,39
31.12.2013 1,67 4,07 2,40
31.03.2014 1,68 4,03 2,35
30.06.2014 1,79 3,97 2,18
30.09.2014 1,71 3,86 2,15
31.12.2014 1,61 3,76 2,15
31.03.2015 1,38 3,52 2,14
30.06.2015 1,44 3,26 1,82
30.09.2015 1,21 3,09 1,88
31.12.2015 1,13 2,86 1,73
31.03.2016 1,09 2,70 1,61
30.06.2016 0,99 2,62 1,63
30.09.2016 1,06 2,53 1,47
31.12.2016 1,12 2,50 1,38
31.03.2017 1,02 2,55 1,53
30.06.2017 0,92 2,55 1,63
30.09.2017 0,81 2,53 1,72
31.12.2017 0,81 2,50 1,69
31.03.2018 0,95 2,47 1,52
30.06.2018 1,08 2,45 1,37
30.09.2018 1,05 2,43 1,38
31.12.2018 1,19 1,19 2,50 2,51 1,31 1,32
31.03.2019 1,30 1,29 2,58 2,73 1,29 1,44
30.06.2019 1,46 1,52 2,71 2,89 1,19 1,43
30.09.2019 1,56 1,67 2,91 2,99 1,24 1,43
31.12.2019 1,64 1,81 3,07 3,07 1,26 1,43
31.03.2020 1,71 1,92 3,20 3,13 1,28 1,43
30.06.2020 1,78 2,00 3,32 3,20 1,32 1,42
30.09.2020 1,86 2,04 3,40 3,28 1,36 1,42
31.12.2020 1,95 2,07 3,44 3,37 1,37 1,42
31.03.2021 2,06 2,09 3,47 3,48 1,38 1,42
30.06.2021 2,18 2,11 3,50 3,59 1,39 1,41
30.09.2021 2,30 2,11 3,52 3,71 1,40 1,41
31.12.2021 2,12 3,53 1,41 1,41
31.03.2022 2,12 3,54 1,41
30.06.2022 2,13 3,54 1,41
30.09.2022 2,13 3,55 1,42