Tremåneders pengemarkedsrente 1) og beregnede terminrenter2).
Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 
3)
1) Anslag for pengemarkedsrenten er beregnet som et gjennomsnitt av styringsrenten i inneværende
og neste kvartal pluss anslag på pengemarkedspåslaget.
2) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det oransje og blå intervallet
viser høyeste og laveste rente i perioden 26. november – 7. desember i 2018 for PPR 4/18 og i perioden
4. mars – 15. mars i 2019 for PPR 1/19.
3) For pengemarkedsrente anslag for 1 . kv. 2019 – 3. kv. 2022. For terminrenter anslag for 2. kv.
2019 – 4. kv. 2022.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rate 1) and estimated forward rates 2).
Percent. 2013 Q1 – 2022 Q4
3)
1) Projections for the money market rate are calculated as an average of the policy rate in the
current and subsequent quarter plus an estimate of the money market premium.
2) Forward rates are based on money market rates and interest rate swaps. The orange and blue bands
show the highest and lowest rates in the period 26 November – 7 December in 2018 for MPR 4/18 and
in the period 4 March – 15 March in 2019 for MPR 1/19, respectively.
3) Money market projections for 2019 Q1 – 2022 Q3. Forward rate projections for 2019 Q2 – 2022 Q4.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Maks PPR 1/19 Maks PPR 4/18 Min PPR 1/19 Min PPR 4/18 Tremåneders pengemarkedsrente
  Max MPR 1/19 Max MPR 4/18 Min MPR 1/19 Min MPR 4/18 Three­month money market rate
31.03.2013 1,87
30.06.2013 1,77
30.09.2013 1,71
31.12.2013 1,67
31.03.2014 1,68
30.06.2014 1,79
30.09.2014 1,71
31.12.2014 1,61
31.03.2015 1,38
30.06.2015 1,44
30.09.2015 1,21
31.12.2015 1,13
31.03.2016 1,09
30.06.2016 0,99
30.09.2016 1,06
31.12.2016 1,12
31.03.2017 1,02
30.06.2017 0,92
30.09.2017 0,81
31.12.2017 0,81
31.03.2018 0,95
30.06.2018 1,08
30.09.2018 1,05
31.12.2018 1,19
31.03.2019 1,28 1,22 1,29
30.06.2019 1,36 1,32 1,30 1,29 1,52
30.09.2019 1,43 1,38 1,37 1,36 1,67
31.12.2019 1,50 1,45 1,43 1,43 1,81
31.03.2020 1,55 1,53 1,47 1,49 1,92
30.06.2020 1,59 1,61 1,51 1,55 2,00
30.09.2020 1,63 1,68 1,55 1,62 2,04
31.12.2020 1,67 1,76 1,58 1,68 2,07
31.03.2021 1,70 1,83 1,62 1,75 2,09
30.06.2021 1,74 1,89 1,65 1,81 2,11
30.09.2021 1,78 1,96 1,68 1,86 2,11
31.12.2021 1,82 2,02 1,71 1,91 2,12
31.03.2022 1,85 2,07 1,74 1,96 2,12
30.06.2022 1,89 2,12 1,76 2,01 2,13
30.09.2022 1,92 1,79 2,13
31.12.2022 1,95 1,82