Forventet tolvmånedersvekst i konsumprisene om fem år.
Prosent. 1. kv. 2005 – 1. kv. 2019
Kilder: Epinion, Kantar TNS og Opinion
Expected twelve­month change in consumer prices five years ahead.
Percent. 2005 Q1 – 2019 Q1
Sources: Epinion, Kantar TNS and Opinion
Innhold Index Anslag/Projections
  Økonomer i akademia Økonomer i finansnæringen Arbeidstakerorganisasjoner Arbeidsgiverorganisasjoner
  Economists, academia Economists, financial industry Employee organisations Employer organisations
31.03.2005 2,40 2,30 2,30 2,50
30.06.2005 2,40 2,40 2,40 2,70
30.09.2005 2,50 2,10 2,30 2,40
31.12.2005 2,40 2,30 2,80 2,80
31.03.2006 2,40 2,30 2,70 2,60
30.06.2006 2,30 2,40 2,80 2,90
30.09.2006 2,40 2,30 2,30 2,80
31.12.2006 2,40 2,40 2,60 2,80
31.03.2007 2,50 2,30 2,30 2,80
30.06.2007 2,60 2,30 2,00 2,60
30.09.2007 2,40 2,40 2,40 2,50
31.12.2007 2,60 2,40 2,70 2,70
31.03.2008 2,60 2,50 2,70 2,60
30.06.2008 2,50 2,40 3,10 2,50
30.09.2008 2,70 2,60 3,00 2,40
31.12.2008 2,80 2,70 3,60 2,50
31.03.2009 2,50 2,50 2,80 3,00
30.06.2009 2,70 2,90 3,10 3,00
30.09.2009 2,80 2,60 2,80 3,30
31.12.2009 2,80 2,70 2,80 3,00
31.03.2010 2,80 2,60 2,50 3,50
30.06.2010 2,60 2,40 3,10 3,20
30.09.2010 2,70 2,50 2,60 3,20
31.12.2010 2,70 2,40 2,90 2,90
31.03.2011 2,90 2,50 2,80 3,00
30.06.2011 2,80 2,50 2,70 2,90
30.09.2011 2,70 2,30 2,80 3,00
31.12.2011 2,70 2,40 2,60 2,60
31.03.2012 2,90 2,40 2,40 2,50
30.06.2012 2,80 2,20 2,40 2,90
30.09.2012 2,60 2,20 2,40 2,60
31.12.2012 2,50 2,30 2,50 2,70
31.03.2013 2,50 2,20 2,50 2,40
30.06.2013 2,60 2,20 2,80 2,50
30.09.2013 3,00 2,20 2,50 2,50
31.12.2013 2,70 2,30 2,50 2,80
31.03.2014 2,70 2,10 2,50 2,80
30.06.2014 2,50 2,10 2,40 2,50
30.09.2014 3,10 2,00 2,70 2,70
31.12.2014 2,50 2,00 2,60 2,50
31.03.2015 2,60 2,10 2,50 2,40
30.06.2015 2,40 2,00 2,50 2,50
30.09.2015 2,50 2,00 2,60 2,50
31.12.2015 2,50 2,00 2,60 2,70
31.03.2016 2,40 2,00 2,80 2,60
30.06.2016 2,50 2,00 2,60 2,50
30.09.2016 2,80 2,00 2,80 2,60
31.12.2016 2,90 2,10 2,90 2,90
31.03.2017 2,60 2,00 3,00 3,00
30.06.2017 2,50 2,20 2,60 2,60
30.09.2017 2,40 2,10 2,70 2,30
31.12.2017 2,50 2,10 2,50 2,50
31.03.2018 2,50 2,20 2,70 2,40
30.06.2018 2,60 2,00 2,60 2,50
30.09.2018 2,60 2,30 2,70 2,80
31.12.2018 2,50 2,20 2,60 2,70
31.03.2019 2,40 2,10 2,70 2,20