Lønnskostnadsandeler i industrien.1) Prosent. 1980 – 2018
1) Lønnskostnader som andel av faktorinntekter.
2) Verfts­ og verkstedsindustri.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour cost share in manufacturing. Percent. 1980 – 2018
1) Labour costs as a proportion of the factor income.
2) Shipyards and engineering industry.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Lønnskostnadsandel annen industri Lønnskostnadsandel oljeleverandører 2)
  Labour costs share, other manufacturing Labour costs share, oil service 2)
31.12.1980 78,04 92,72
31.12.1981 87,28 87,66
31.12.1982 85,34 86,76
31.12.1983 79,76 89,39
31.12.1984 72,20 89,46
31.12.1985 77,50 86,69
31.12.1986 83,00 86,41
31.12.1987 83,52 90,28
31.12.1988 76,39 92,87
31.12.1989 74,89 93,21
31.12.1990 81,12 90,87
31.12.1991 87,09 89,78
31.12.1992 84,51 89,42
31.12.1993 79,49 86,95
31.12.1994 77,17 88,26
31.12.1995 71,09 87,11
31.12.1996 76,73 85,71
31.12.1997 79,58 84,17
31.12.1998 81,32 83,80
31.12.1999 79,14 84,88
31.12.2000 72,80 90,37
31.12.2001 70,42 86,97
31.12.2002 77,41 84,84
31.12.2003 72,19 83,40
31.12.2004 68,59 84,41
31.12.2005 68,23 83,23
31.12.2006 66,78 81,19
31.12.2007 68,67 80,95
31.12.2008 73,56 80,55
31.12.2009 95,52 80,37
31.12.2010 82,84 79,46
31.12.2011 87,94 79,90
31.12.2012 90,54 80,70
31.12.2013 90,97 82,58
31.12.2014 84,62 84,49
31.12.2015 77,21 90,45
31.12.2016 78,18 97,03
31.12.2017 72,80 100,05
31.12.2018 78,64 104,89