Lønnskostnadsandel for Fastlands­Norge.1) Prosent. 1980 – 2022 2)
1) Lønnskostnader som andel av faktorinntekter.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour cost share for mainland Norway.1) Percent. 1980 – 2022 2)
1) Labour costs as a proportion of the factor income.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag PPR 4/18 Gjennomsnitt 1980 – 2018 Lønnsandel
  Projections MPR 4/18 Average 1980 – 2018 Labour share
31.12.1980 73,41 74,15
31.12.1981 73,41 73,71
31.12.1982 73,41 73,17
31.12.1983 73,41 72,96
31.12.1984 73,41 72,02
31.12.1985 73,41 72,47
31.12.1986 73,41 74,46
31.12.1987 73,41 75,85
31.12.1988 73,41 75,39
31.12.1989 73,41 73,94
31.12.1990 73,41 73,56
31.12.1991 73,41 72,63
31.12.1992 73,41 72,18
31.12.1993 73,41 70,78
31.12.1994 73,41 70,88
31.12.1995 73,41 70,59
31.12.1996 73,41 72,22
31.12.1997 73,41 72,69
31.12.1998 73,41 73,70
31.12.1999 73,41 75,21
31.12.2000 73,41 74,87
31.12.2001 73,41 74,19
31.12.2002 73,41 74,29
31.12.2003 73,41 72,83
31.12.2004 73,41 71,26
31.12.2005 73,41 70,32
31.12.2006 73,41 70,47
31.12.2007 73,41 71,37
31.12.2008 73,41 73,11
31.12.2009 73,41 75,15
31.12.2010 73,41 73,09
31.12.2011 73,41 74,89
31.12.2012 73,41 74,76
31.12.2013 73,41 74,67
31.12.2014 73,41 74,56
31.12.2015 73,41 74,98
31.12.2016 73,41 73,98
31.12.2017 73,41 75,17
31.12.2018 75,43 73,41 76,43
31.12.2019 75,06 73,41 76,00
31.12.2020 74,92 73,41 75,89
31.12.2021 74,80 73,41 75,91
31.12.2022 73,41 75,77