Energipriser i KPI.1) Indeks. 2013 = 100. 2013 – 2022 2)
1) Vektet gjennomsnitt av prisene for drivstoff og smøremidler og for elektrisitet og brensel i KPI. Anslaget er
basert på terminpriser for elektrisitet, bensin og olje.
2) Anslag for 2019 - 2022 (stiplet).
Kilder: Nord Pool, Norges vassdrags­ og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters og
Norges Bank
Energy prices in the CPI.1) Index. 2013 = 100. 2013 – 2022 2)
1) Weighted average of prices for transport fuels and lubricants and of electricity and other fuels in CPI.
The projections are based on futures prices for electricity, petrol and fuel.
2) Projections for 2019 - 2022 (broken lines).
Sources: Nord Pool, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Statistics Norway, Thomson
Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PPR 4/18 PPR 1/19
  MPR 4/18 MPR 1/19
31.12.2013 100,00
31.12.2014 96,88
31.12.2015 92,42
31.12.2016 100,88
31.12.2017 108,70
31.12.2018 126,74 127,07
31.12.2019 124,04 128,24
31.12.2020 120,19 124,30
31.12.2021 118,76 123,93
31.12.2022 126,16