KPI­JAE1) med usikkerhetsvifte fra SAM 2).
Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2016 – 2. kv. 2019 
3)
1) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
2) System for sammenveiing av korttidsmodeller.
3) Anslag for 1. kv. 2019 – 2. kv. 2019.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
CPI­ATE1) with fan chart from SAM 2).
Four­quarter change. Percent. 2016 Q1 – 2019 Q2
3)
1) CPI adjusted for tax changes and excluding energy products.
2) System for Averaging short­term Models.
3) Projections for 2019 Q1 – 2019 Q2.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  KPI­JAE SAM3)­anslag
  CPI­ATE SAM3) projection
31.03.2016 3,32
30.06.2016 3,17
30.09.2016 3,32
31.12.2016 2,67
31.03.2017 1,77
30.06.2017 1,62
30.09.2017 1,03
31.12.2017 1,12
31.03.2018 1,19
30.06.2018 1,24
30.09.2018 1,75
31.12.2018 1,97
31.03.2019 2,43 2,46
30.06.2019 2,42 2,49