Nettoinnvandring etter statsborgerskap. Antall i tusen. 2005 – 2018
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Net immigration by country of origin. In thousands. 2005 – 2018
Source: Statistics Norway
Innhold Index Anslag/Projections
  EU/EØS Resten av verden
  EU/EEA Rest of the world
31.12.2005 6,42 12,02
31.12.2006 12,31 11,41
31.12.2007 24,56 15,09
31.12.2008 27,16 16,19
31.12.2009 21,95 16,69
31.12.2010 27,67 14,67
31.12.2011 32,13 14,90
31.12.2012 27,38 19,96
31.12.2013 22,07 18,00
31.12.2014 21,91 16,26
31.12.2015 10,79 18,99
31.12.2016 0,61 25,49
31.12.2017 0,27 21,03
31.12.2018 2,25 15,84