Produktivitetsutvikling i konjunkturoppganger.
Kvartaler siden konjunkturbunn. Indeks = 100 i konjunkturbunnen
1) Tre tidligere konjunkturoppganger med konjunkturbunn i 1. kv. 1983, 4. kv. 1991 og  2. kv. 2003.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Productivity growth in upturns.
Quarters since cyclical trough. Index = 100 in business cycle trough.
1) The three previous upturns with troughs in 1983 Q1, 1991 Q4 and 2003 Q2.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  2. kv. 2016 3. kv. 2009 Gjennomsnitt tre tidligere konjunkturoppganger 1)
  2016 Q2 2009 Q3 Average of the three previous upturns 1)
0 100,00 100,00 100,00
1 99,91 100,14 101,68
2 100,39 102,74 101,77
3 100,93 102,63 102,64
4 101,27 102,49 103,64
5 101,42 102,02 104,01
6 101,85 102,44 105,04
7 101,89 103,02 106,71
8 102,28 103,06 107,81
9 102,29 103,38 107,18
10 102,73 104,17 108,00