Arbeidsledige ifølge AKU1) og NAV 2).
Andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent. Januar 2013 – juni 2019
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet.
3) Anslag for mars 2019 – juni 2019 (NAV) og januar 2019 – april 2019 (AKU).
4) Endringer i NAVs registreringsrutiner bidro isolert sett til at den registrerte ledigheten økte med om lag
0,1 prosentenheter fra og med november 2018. NAV har korrigert statistikken tilbake i tid for å gjøre serien
sammenlignbar før og etter bruddet.
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank.
Unemployment according to LFS 1) and NAV 2).
Share of the labour force. Seasonally adjusted. Percent. January 2013 – June 2019 
3)
1) Labour Force Survey.
2) Registered unemployment.
3) Projections for March 2019 – June 2019 (NAV) and January 2019 – April 2019 (LFS).
4) Changes in NAV's routines have contributed, in isolation, to a rise in unemployment of about 0.1 percentage
point as of November 2018. NAV has retrospectively revised the statistics to ensure comparability before and after
the break in the series.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  AKU anslag 4/18 NAV PPR 4/18 AKU NAV
  LFS projections MPR 4/18 NAV MPR 4/18 LFS NAV
31.01.2013 2,46 3,70 2,58
28.02.2013 2,47 3,70 2,59
31.03.2013 2,52 3,80 2,63
30.04.2013 2,52 3,80 2,65
31.05.2013 2,59 3,70 2,69
30.06.2013 2,58 3,60 2,70
31.07.2013 2,62 3,70 2,79
31.08.2013 2,64 3,80 2,77
30.09.2013 2,69 3,80 2,81
31.10.2013 2,70 3,70 2,81
30.11.2013 2,74 3,90 2,83
31.12.2013 2,76 4,00 2,88
31.01.2014 2,73 3,70 2,84
28.02.2014 2,72 3,50 2,85
31.03.2014 2,73 3,40 2,86
30.04.2014 2,71 3,40 2,85
31.05.2014 2,83 3,30 2,93
30.06.2014 2,81 3,50 2,93
31.07.2014 2,77 3,60 2,94
31.08.2014 2,81 3,80 2,94
30.09.2014 2,83 3,80 2,95
31.10.2014 2,82 3,90 2,93
30.11.2014 2,80 3,80 2,92
31.12.2014 2,78 3,90 2,90
31.01.2015 2,79 4,10 2,91
28.02.2015 2,82 4,30 2,96
31.03.2015 2,85 4,40 3,00
30.04.2015 2,88 4,30 3,03
31.05.2015 2,91 4,40 3,04
30.06.2015 2,94 4,70 3,10
31.07.2015 2,97 4,60 3,13
31.08.2015 3,01 4,60 3,17
30.09.2015 3,03 4,50 3,19
31.10.2015 3,10 4,60 3,25
30.11.2015 3,09 4,80 3,26
31.12.2015 3,11 4,80 3,28
31.01.2016 3,10 5,10 3,29
29.02.2016 3,10 4,90 3,26
31.03.2016 3,10 4,90 3,26
30.04.2016 3,05 4,80 3,21
31.05.2016 3,09 4,80 3,23
30.06.2016 3,05 4,80 3,21
31.07.2016 3,02 4,80 3,18
31.08.2016 2,98 4,80 3,17
30.09.2016 2,96 4,80 3,12
31.10.2016 2,99 4,70 3,14
30.11.2016 3,00 4,50 3,17
31.12.2016 2,97 4,30 3,13
31.01.2017 2,95 4,10 3,11
28.02.2017 2,90 4,30 3,06
31.03.2017 2,84 4,40 2,98
30.04.2017 2,81 4,50 2,96
31.05.2017 2,75 4,40 2,87
30.06.2017 2,72 4,30 2,86
31.07.2017 2,68 4,20 2,82
31.08.2017 2,62 4,10 2,78
30.09.2017 2,60 4,00 2,75
31.10.2017 2,55 4,00 2,68
30.11.2017 2,48 4,10 2,63
31.12.2017 2,48 4,10 2,63
31.01.2018 2,39 4,00 2,56
28.02.2018 2,38 3,90 2,53
31.03.2018 2,39 3,90 2,53
30.04.2018 2,38 3,70 2,53
31.05.2018 2,33 3,80 2,45
30.06.2018 2,31 3,80 2,44
31.07.2018 2,42 4,00 2,58
31.08.2018 2,37 4,00 2,53
30.09.2018 2,38 4,00 2,52
31.10.2018 3,99 2,37 4,00 2,48
30.11.2018 3,97 2,40 3,80 2,45
31.12.2018 3,95 2,41 3,70 2,41
31.01.2019 3,94 2,41 3,65 2,35
28.02.2019 2,41 3,62 2,30
31.03.2019 2,41 3,60 2,30
30.04.2019 3,59 2,30
31.05.2019 2,30
30.06.2019 2,29