Eksportrettet produksjon ifølge Regionalt nettverk.1)
Kvartalsvekst. Annualisert. Prosent. 1. kv. 2015 – 2. kv. 2019  
2)
1) Rapportert vekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall. Kvartalstall er beregnet som en
sammenvekting av tremåneders tall basert på når intervjuene er foretatt.
2) 2. kv. 2019 er forventet vekst neste seks måneder målt i februar.
Kilde: Norges Bank
Export­oriented output according to the Regional Network. 1)
Quarterly change. Annualised. Percent. 2015 Q1 – 2019 Q2 
2)
1) Reported growth for the past three months. Quarterly figures are calculated by weighting together
three­month figures based on survey timing.
2) In 2019 Q2, expected growth in the next six months is as measured in February.
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Industri Oljeleverandører
  Export industry Oil service exports
31.03.2015 1,91 -2,68
30.06.2015 2,38 -4,50
30.09.2015 1,93 -5,45
31.12.2015 1,72 -5,58
31.03.2016 1,76 -5,23
30.06.2016 2,38 -4,60
30.09.2016 2,40 -3,90
31.12.2016 2,06 -3,27
31.03.2017 2,29 -1,81
30.06.2017 2,45 -1,44
30.09.2017 2,86 -0,76
31.12.2017 3,14 0,38
31.03.2018 2,77 1,15
30.06.2018 2,58 1,98
30.09.2018 2,50 2,49
31.12.2018 2,23 2,54
31.03.2019 2,11 2,52
30.06.2019 2,54 3,19