Norske lønnskostnader relativt til handelspartnernes lønnskostnader.1)
Indeks. 2000 = 100. 2000 – 2018
1) Timelønnskostnader i industrien.
Kilder: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Labour costs in Norway relative to trading partners.1)
Index. 2000 = 100. 2000 – 2018
1) Hourly labour costs in manufacturing.
Sources: Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements (TBU), Statistics Norway
and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Målt i landenes egen valuta Målt i felles valuta
  Measured in domestic currency Measured in a common currency
31.12.2000 100,00 100,00
31.12.2001 101,19 104,47
31.12.2002 103,19 115,08
31.12.2003 102,91 111,46
31.12.2004 104,05 108,57
31.12.2005 105,03 114,65
31.12.2006 108,72 118,15
31.12.2007 107,85 119,22
31.12.2008 109,73 121,87
31.12.2009 110,28 119,01
31.12.2010 111,66 125,73
31.12.2011 113,62 130,48
31.12.2012 114,82 133,98
31.12.2013 117,84 133,49
31.12.2014 118,48 126,48
31.12.2015 119,85 115,57
31.12.2016 119,24 113,36
31.12.2017 119,64 114,38
31.12.2018 118,78 112,96