Foretaksinvesteringer for Fastlands­Norge og BNP for Fastlands­Norge. 1)
Årsvekst. Prosent. 2000 – 2022
2)
1) Virkedagskorrigert.
2) Anslag for 2019 – 2022.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Business investment for mainland Norway and GDP for mainland Norway. 1)
Annual change. Percent. 2000 – 2022
2)
1) Working­day adjusted.
2) Projections for 2019 – 2022.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Anslag foretaksinvesteringer PPR 4/18 Foretaksinvesteringer BNP Fastlands­Norge
  Projections business investment MPR 4/18 Business investment GDP mainland Norway
31.12.2000 5,72 3,09
31.12.2001 2,88 1,87
31.12.2002 4,36 1,51
31.12.2003 -14,10 1,20
31.12.2004 11,84 4,99
31.12.2005 18,65 4,68
31.12.2006 12,72 5,05
31.12.2007 22,68 5,74
31.12.2008 3,57 1,70
31.12.2009 -18,63 -1,50
31.12.2010 -9,51 1,94
31.12.2011 1,09 1,94
31.12.2012 10,56 3,58
31.12.2013 -3,45 2,39
31.12.2014 -0,50 2,26
31.12.2015 -2,83 1,37
31.12.2016 16,46 0,81
31.12.2017 9,26 2,39
31.12.2018 0,95 1,77 2,54
31.12.2019 3,70 4,05 2,69
31.12.2020 1,17 2,53 1,80
31.12.2021 0,35 0,97 1,22
31.12.2022 1,82 1,05