Boliginvesteringer 1) og realboligpriser2). Årsvekst. Prosent. 1980 – 2022 3)
1) Virkedagskorrigert.
2) Bruktboligpriser deflatert med KPI.
3) Anslag for 2019 – 2022 (stiplet).
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF), Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Housing investment 1) and real house prices2).
Annual change. Percent. 1980 – 2022
3)
1) Working­day adjusted.
2) Prices for existing homes deflated by the CPI.
3) Projections for 2019 – 2022 (broken lines).
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no, Norwegian Association of Real Estate Agents (NEF), Real Estate Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Realboligpriser Boliginvesteringer
  Real house prices Housing investment
31.12.1980 -2,38 2,39
31.12.1981 9,00 -3,02
31.12.1982 13,37 5,17
31.12.1983 2,57 -0,01
31.12.1984 1,06 -0,61
31.12.1985 1,85 -0,81
31.12.1986 14,53 7,89
31.12.1987 16,54 3,23
31.12.1988 0,65 -6,81
31.12.1989 -13,22 -12,50
31.12.1990 -16,28 -17,89
31.12.1991 -11,23 -15,31
31.12.1992 -10,57 -9,31
31.12.1993 4,04 -0,88
31.12.1994 12,83 24,64
31.12.1995 5,26 10,62
31.12.1996 9,22 2,93
31.12.1997 11,44 12,13
31.12.1998 12,15 7,77
31.12.1999 10,75 2,99
31.12.2000 12,06 5,53
31.12.2001 4,71 8,06
31.12.2002 5,41 -0,70
31.12.2003 -0,09 1,79
31.12.2004 10,42 16,25
31.12.2005 7,40 9,74
31.12.2006 11,23 4,01
31.12.2007 11,01 2,76
31.12.2008 -5,84 -9,03
31.12.2009 -0,42 -8,20
31.12.2010 5,87 -1,87
31.12.2011 7,43 17,46
31.12.2012 6,42 10,81
31.12.2013 2,48 5,38
31.12.2014 0,36 -1,34
31.12.2015 5,19 3,17
31.12.2016 4,71 6,51
31.12.2017 4,03 6,96
31.12.2018 -2,04 -6,04
31.12.2019 0,17 0,01
31.12.2020 1,34 1,16
31.12.2021 1,36 1,32
31.12.2022 1,60 1,50