Boligpriser. Firekvartalersvekst. Prosent.
Husholdningenes gjeldsbelastning1). Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2022  2)
1) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt.
2) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
House prices. Four­quarter change. Percent. Household debt 1). Percent.
2005 Q1 – 2022 Q4
2)
1) Loan debt as a percentage of disposable income.
2) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q4.
Sources: Eiendomsverdi, Finn.no, Real Estate Norway, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Gjeldsbelastning anslag PPR 4/18 Boligpriser anslag PPR 4/18 Boligpriser Gjeldsbelastning
  Household debt ratio projections MPR 4/18 House prices projections MPR 4/18 House prices  Household debt ratio 
31.03.2005 9,30 161,24
30.06.2005 8,70 164,28
30.09.2005 8,70 167,08
31.12.2005 9,04 170,60
31.03.2006 10,09 172,41
30.06.2006 13,12 176,69
30.09.2006 14,92 179,26
31.12.2006 15,95 182,25
31.03.2007 16,84 182,39
30.06.2007 14,42 185,20
30.09.2007 10,78 187,01
31.12.2007 5,46 189,46
31.03.2008 1,59 190,22
30.06.2008 -0,13 191,34
30.09.2008 -2,81 191,66
31.12.2008 -7,03 191,14
31.03.2009 -5,22 191,42
30.06.2009 -1,63 192,49
30.09.2009 3,43 193,05
31.12.2009 11,42 193,29
31.03.2010 10,75 192,15
30.06.2010 8,73 193,38
30.09.2010 6,65 196,21
31.12.2010 7,22 198,31
31.03.2011 8,61 198,50
30.06.2011 8,83 200,43
30.09.2011 8,98 201,60
31.12.2011 8,43 203,11
31.03.2012 7,02 204,29
30.06.2012 6,92 205,62
30.09.2012 7,41 207,18
31.12.2012 7,12 208,21
31.03.2013 7,60 208,27
30.06.2013 6,45 208,97
30.09.2013 4,01 209,25
31.12.2013 0,46 210,30
31.03.2014 -0,59 210,33
30.06.2014 0,65 211,55
30.09.2014 2,77 212,41
31.12.2014 6,93 213,04
31.03.2015 8,45 214,21
30.06.2015 8,13 213,24
30.09.2015 7,43 215,51
31.12.2015 5,49 215,06
31.03.2016 5,12 216,09
30.06.2016 6,67 217,93
30.09.2016 9,21 220,39
31.12.2016 11,98 221,50
31.03.2017 12,41 222,17
30.06.2017 8,49 224,68
30.09.2017 3,42 226,49
31.12.2017 -0,15 227,73
31.03.2018 -2,24 228,90
30.06.2018 0,49 230,05
30.09.2018 2,33 231,39
31.12.2018 232,11 2,19 2,42 230,24
31.03.2019 232,50 2,32 3,22 230,50
30.06.2019 233,99 0,96 1,81 231,76
30.09.2019 235,94 1,08 1,89 232,79
31.12.2019 236,12 2,25 2,80 232,64
31.03.2020 236,40 2,84 2,82 232,75
30.06.2020 237,64 3,11 3,05 233,99
30.09.2020 239,94 3,17 3,09 235,75
31.12.2020 239,99 3,13 3,08 235,76
31.03.2021 240,18 3,01 3,07 235,93
30.06.2021 241,36 2,88 3,12 237,35
30.09.2021 243,97 2,77 3,19 239,82
31.12.2021 243,96 2,68 3,31 240,07
31.03.2022 3,46 240,38
30.06.2022 3,59 241,94
30.09.2022 3,65 244,89
31.12.2022 3,66 245,24