Husholdningenes konsum1) 2) og disponible realinntekt3).
Årsvekst. Prosent. 2013 – 2022
4)
1) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner.
2) Virkedagskorrigert.
3) Eksklusive akjseutbytte. Inkluderer inntekt i ideelle organisasjoner.
4) Anslag for 2019 – 2022 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Household consumption1) 2) and real disposable income3).
Annual change. Percent. 2013 – 2022
4)
1) Includes consumption for non­profit organisations.
2) Working­day adjusted.
3) Excluding dividend income. Including income for non­profit organisastions.
4) Projections for 2019 – 2022 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Konsum Disponibel realinntekt Anslag konsum PPR 4/18 Anslag disponibel realinntekt PPR 4/18
  Consumption Real disposable income Projections consumption MPR 4/18 Projections real disposable income MPR 4/18
31.12.2013 2,98 3,81
31.12.2014 2,12 2,36
31.12.2015 2,56 2,40
31.12.2016 1,00 0,03
31.12.2017 2,56 1,44
31.12.2018 2,13 2,43 1,90 0,96
31.12.2019 1,87 2,06 1,91 2,32
31.12.2020 2,39 2,21 2,28 2,38
31.12.2021 2,34 2,09 2,17 2,22
31.12.2022 2,48 2,07