Forbrukertillit. Nettotall. Kantar TNS Forventningsbarometer for
husholdningene. 1. kv. 2013 – 1. kv. 2019. Opinions forbrukertillitsindeks (CCI).
Januar 2013 – februar 2019
Kilder: ForbrukerMeteret™ fra Opinion, Kantar TNS og Norges Bank
Consumer confidence. Net values. Kantar TNS trend indicator for
households. 2013 Q1 – 2019 Q1. Opinion consumer confidence index (CCI).
January 2013 – February 2019
Sources: ForbrukerMeteret™ from Opinion, Kantar TNS and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Forbrukertillitsindeksen Forbrukertillitsindeksen gjennomsnitt Forventningsbarometeret Forventningsbarometeret gjennomsnitt
  Consumer confidence index Consumer confidence index average Kantar TNS trend indicator Kantar TNS trend indicator average
31.01.2013 7,78 4,04
28.02.2013 6,70 4,04
31.03.2013 2,82 4,04 26,89 13,81
30.04.2013 4,11 4,04
31.05.2013 4,64 4,04
30.06.2013 0,37 4,04 23,27 13,81
31.07.2013 0,60 4,04
31.08.2013 5,10 4,04
30.09.2013 2,10 4,04 19,36 13,81
31.10.2013 0,50 4,04
30.11.2013 -0,30 4,04
31.12.2013 -1,90 4,04 17,55 13,81
31.01.2014 0,80 4,04
28.02.2014 2,40 4,04
31.03.2014 0,20 4,04 17,20 13,81
30.04.2014 3,00 4,04
31.05.2014 2,80 4,04
30.06.2014 1,50 4,04 18,44 13,81
31.07.2014 3,10 4,04
31.08.2014 3,10 4,04
30.09.2014 2,70 4,04 18,51 13,81
31.10.2014 -3,20 4,04
30.11.2014 -2,50 4,04
31.12.2014 -5,00 4,04 14,07 13,81
31.01.2015 -3,90 4,04
28.02.2015 -2,10 4,04
31.03.2015 -2,10 4,04 7,22 13,81
30.04.2015 -2,40 4,04
31.05.2015 -5,40 4,04
30.06.2015 -6,30 4,04 0,31 13,81
31.07.2015 -5,16 4,04
31.08.2015 -6,07 4,04
30.09.2015 -9,31 4,04 -6,46 13,81
31.10.2015 -9,40 4,04
30.11.2015 -11,40 4,04
31.12.2015 -11,70 4,04 -12,70 13,81
31.01.2016 -10,14 4,04
29.02.2016 -8,00 4,04
31.03.2016 -9,60 4,04 -15,42 13,81
30.04.2016 -4,40 4,04
31.05.2016 -3,60 4,04
30.06.2016 3,40 4,04 -12,76 13,81
31.07.2016 4,70 4,04
31.08.2016 6,20 4,04
30.09.2016 7,40 4,04 -5,49 13,81
31.10.2016 3,50 4,04
30.11.2016 2,49 4,04
31.12.2016 4,70 4,04 1,16 13,81
31.01.2017 5,90 4,04
28.02.2017 4,70 4,04
31.03.2017 9,20 4,04 6,89 13,81
30.04.2017 10,43 4,04
31.05.2017 10,34 4,04
30.06.2017 12,08 4,04 12,58 13,81
31.07.2017 9,97 4,04
31.08.2017 13,36 4,04
30.09.2017 12,22 4,04 16,15 13,81
31.10.2017 9,11 4,04
30.11.2017 10,41 4,04
31.12.2017 7,29 4,04 18,44 13,81
31.01.2018 13,12 4,04
28.02.2018 9,05 4,04
31.03.2018 8,69 4,04 20,20 13,81
30.04.2018 9,76 4,04
31.05.2018 10,59 4,04
30.06.2018 7,18 4,04 18,60 13,81
31.07.2018 7,01 4,04
31.08.2018 7,71 4,04
30.09.2018 5,47 4,04 15,40 13,81
31.10.2018 7,18 4,04
30.11.2018 5,02 4,04
31.12.2018 2,90 4,04 14,15 13,81
31.01.2019 6,47 4,04
28.02.2019 2,86 4,04
31.03.2019 4,04 12,66 13,81