Produksjonsvekst i ulike næringer ifølge Regionalt nettverk.
Annualisert. Prosent
Kilde: Norges Bank
Output growth by sector as reported by the Regional Network.
Annualised. Percent
Source: Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
    Februar 2019 - Neste 6 mnd. Februar 2019 - Siste 3 mnd. November 2018 - Siste 3 mnd.
    February 2019 - Next 6 months February 2019 - Previous 3 months November 2018 - Previous 3 months
Totalt Total 2,92 2,86 2,76
Industri Manufacturing 2,18 1,82 1,65
Olje­ leverandører Oil services 4,06 3,63 2,68
Bygg og anlegg Construction 2,74 2,23 2,64
Vare­ handel Retail 0,90 0,59 0,73
Tjenesteyting Services 3,68 4,01 3,91