Samlede oljelagre i OECD­landene.
Antall dagers forbruk.1) Januar 2018 – januar 2019
1) Antall dagers forbruk er beregnet ved gjennomsnittlig forventet forbruk over de neste tre månedene.
2) Intervall mellom høyeste og laveste nivå for gitt måned i perioden 2014 – 2018.
Kilder: International Energy Agency og Norges Bank
Total OECD oil inventories.
In days of consumption.1) January 2018 – January 2019
1) Days of consumption is calculated using the average expected demand over the next three months.
2) Interval between the highest and lowest level for a given month in the period 2014 – 2018.
Sources: International Energy Agency and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  2019 2018 Gjennomsnitt 2014 – 2018 Høyeste nivå Laveste nivå
  2019 2018 Average 2014 – 2018 Highest levels Lowest levels
Januar/January 60,05 60,29 61,05 65,49 56,21
Februar/February 60,34 61,68 65,73 57,23
Mars/March 59,69 61,70 65,81 57,49
April/April 59,12 61,49 65,83 57,29
Mai/May 58,55 61,42 65,15 58,17
Juni/June 58,54 61,14 64,92 57,67
Juli/July 58,99 61,62 65,94 57,86
August/August 60,02 62,27 65,99 58,86
September/September 60,03 61,76 64,97 58,62
Oktober/October 59,99 61,66 65,08 58,51
November/November 59,60 61,20 64,82 57,64
Desember/December 59,78 61,01 64,00 57,92