Fremtidsutsikter i industrien1) og blant husholdningene2) i Storbritannia.
Januar 2014 – februar 2019
1) Produksjonsplaner i industrisektoren. Diffusjonsindeks rundt 50.
2) Forventninger til økonomisk utvikling de neste 12 månedene. Diffusjonsindeks rundt 0.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Outlook for UK manufacturers1) and households2).
January 2014 – February 2019
1) Future manufacturing output. Diffusion index centered around 50.
2) Macroeconomic expectations next twelve months. Diffusion index centered around 0.
Source: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PMI produksjonsplaner Gjennomsnitt PMI produksjonsplaner juli 2012 – februar 2019 Konsumenttillit
  PMI future output Average PMI future output July 2012 – February 2019 Consumer confidence
31.01.2014 81,45 72,63 -7,00
28.02.2014 81,02 72,63 -7,00
31.03.2014 78,27 72,63 -5,00
30.04.2014 80,97 72,63 -3,00
31.05.2014 76,68 72,63 0,00
30.06.2014 76,74 72,63 1,00
31.07.2014 76,83 72,63 -2,00
31.08.2014 76,13 72,63 1,00
30.09.2014 78,75 72,63 -1,00
31.10.2014 72,58 72,63 -2,00
30.11.2014 72,77 72,63 -2,00
31.12.2014 74,38 72,63 -4,00
31.01.2015 74,75 72,63 1,00
28.02.2015 74,28 72,63 1,00
31.03.2015 74,45 72,63 4,00
30.04.2015 75,11 72,63 4,00
31.05.2015 72,87 72,63 1,00
30.06.2015 74,05 72,63 7,00
31.07.2015 71,42 72,63 4,00
31.08.2015 72,19 72,63 7,00
30.09.2015 75,72 72,63 3,00
31.10.2015 72,39 72,63 2,00
30.11.2015 72,60 72,63 1,00
31.12.2015 73,51 72,63 2,00
31.01.2016 70,70 72,63 4,00
29.02.2016 72,00 72,63 0,00
31.03.2016 72,02 72,63 0,00
30.04.2016 72,26 72,63 -3,00
31.05.2016 73,13 72,63 -1,00
30.06.2016 71,71 72,63 -1,00
31.07.2016 64,84 72,63 -12,00
31.08.2016 67,79 72,63 -7,00
30.09.2016 72,02 72,63 -1,00
31.10.2016 69,40 72,63 -3,00
30.11.2016 69,86 72,63 -8,00
31.12.2016 71,86 72,63 -7,00
31.01.2017 72,52 72,63 -5,00
28.02.2017 71,82 72,63 -6,00
31.03.2017 72,95 72,63 -6,00
30.04.2017 72,97 72,63 -7,00
31.05.2017 74,96 72,63 -5,00
30.06.2017 70,48 72,63 -10,00
31.07.2017 71,86 72,63 -12,00
31.08.2017 73,12 72,63 -10,00
30.09.2017 73,12 72,63 -9,00
31.10.2017 71,20 72,63 -10,00
30.11.2017 72,27 72,63 -12,00
31.12.2017 74,15 72,63 -13,00
31.01.2018 75,52 72,63 -9,00
28.02.2018 74,80 72,63 -10,00
31.03.2018 74,80 72,63 -7,00
30.04.2018 73,36 72,63 -9,00
31.05.2018 72,93 72,63 -7,00
30.06.2018 72,63 72,63 -9,00
31.07.2018 69,76 72,63 -10,00
31.08.2018 69,51 72,63 -7,00
30.09.2018 72,42 72,63 -9,00
31.10.2018 70,09 72,63 -10,00
30.11.2018 68,50 72,63 -13,00
31.12.2018 69,03 72,63 -14,00
31.01.2019 67,11 72,63 -14,00
28.02.2019 64,42 72,63 -13,00