Import hos handelspartnerne.1) Årsvekst. Prosent. 2012 – 2022 2)
1) Eksportvekter. 25 viktige handelspartnere.
2) Anslag for 2018 – 2022 (gradert).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Imports for Norway's trading partners.1)
Annual change. Percent. 2012 – 2022
2)
1) Export weights. 25 main trading partners.
2) Projections for 2018 – 2022 (shaded bars).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  PPR 4/18 PPR 1/19
  MPR 4/18 MPR 1/19
31.12.2012 2,15
31.12.2013 2,98
31.12.2014 5,21
31.12.2015 5,17
31.12.2016 3,83
31.12.2017 5,05
31.12.2018 3,82 3,89
31.12.2019 4,62 3,94
31.12.2020 4,24 4,03
31.12.2021 4,16 3,76
31.12.2022 3,89