Aksjekursindekser i utvalgte land.1)
Indeks. 2. januar 2014 = 100. 2. januar 2014 – 15. mars 2019
 2)
1) Standard and Poor's 500 Index (USA). Euro Stoxx 50 Index (Europa).
Financial Times Stock Exchange 100 Index (Storbritannia). MSCI Emerging Markets Index
(fremvoksende økonomier). Oslo Børs Benchmark Index (Norge).
2) PPR 4/18 var basert på informasjon til og med 7. desember 2018, markert ved vertikal linje.
Kilde: Bloomberg
Equity price indexes in selected countries.1)
Index. 2 January 2014 = 100. 2 January 2014 – 15 March 2019
2)
1) Standard and Poor's 500 Index (US). Euro Stoxx 50 Index (Europe).
Financial Times Stock Exchange 100 Index (UK). MSCI Emerging Markets Index (emerging economies).
Oslo Børs Benchmark Index (Norway).
2) MPR 4/18 was based on information in the period up to 7 December 2018, indicated by the vertical line.
Source: Bloomberg
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published