Tremåneders pengemarkedsrenter hos handelspartnerne.1)
Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2022
 2)
1) Basert på pengemarkedsrenter og renteswapper. Beregningen er beskrevet i Norges Bank (2015)
«Beregning av aggregatet for handelspartnernes renter». Norges Bank Memo 2/2015.
2) Terminrenter beregnet per 7. desember 2018 for PPR 4/18 og per 15. mars 2019 for PPR 1/19.
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Three­month money market rates for Norway's trading partners.1)
Percent. 2012 Q1 – 2022 Q4
2)
1) Based on money market rates and interest rate swaps. See Norges Bank (2015) "Calculation of the
aggregate for trading partner interest rates". Norges Bank Papers 2/2015.
2) Forward rates at 7 December 2018 for MPR 4/18 and 15 March 2019 for MPR 1/19.
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Pengemarkedsrente PPR 4/18 Pengemarkedsrente
  Money market rates MPR 4/18 Money market rates
31.03.2012 1,24
30.06.2012 1,00
30.09.2012 0,77
31.12.2012 0,58
31.03.2013 0,52
30.06.2013 0,50
30.09.2013 0,49
31.12.2013 0,49
31.03.2014 0,49
30.06.2014 0,48
30.09.2014 0,36
31.12.2014 0,27
31.03.2015 0,21
30.06.2015 0,14
30.09.2015 0,13
31.12.2015 0,11
31.03.2016 0,09
30.06.2016 0,05
30.09.2016 0,02
31.12.2016 0,06
31.03.2017 0,09
30.06.2017 0,12
30.09.2017 0,15
31.12.2017 0,18
31.03.2018 0,31
30.06.2018 0,41
30.09.2018 0,44
31.12.2018 0,51 0,52
31.03.2019 0,60 0,57
30.06.2019 0,64 0,56
30.09.2019 0,68 0,58
31.12.2019 0,72 0,58
31.03.2020 0,76 0,59
30.06.2020 0,80 0,61
30.09.2020 0,85 0,62
31.12.2020 0,89 0,64
31.03.2021 0,94 0,67
30.06.2021 0,99 0,69
30.09.2021 1,04 0,72
31.12.2021 1,09 0,76
31.03.2022 0,80
30.06.2022 0,84
30.09.2022 0,88
31.12.2022 0,92