Arbeidsledige ifølge AKU 1) og NAV 2).
Andel av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Prosent. 1. kv. 2013 – 4. kv. 2022 
3)
1) Arbeidskraftundersøkelsen.
2) Registrert arbeidsledighet. Endringer i NAVs registreringsrutiner bidro ifølge NAV isolert sett til å øke den
registrerte ledigheten med om lag 0,1 prosentenheter fra og med november 2018. Dette har vi
tatt hensyn til i anslagene for NAV­ledigheten.
3) Anslag for 1. kv. 2019 – 4. kv. 2022.
Kilder: NAV, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Unemployment according to LFS 1) and NAV 2).
Share of the labour force. Seasonally adjusted. Percent. 2013 Q1 – 2022 Q4
3)
1) Labour Force Survey.
2) Registered unemployment. According to NAV, changes in NAV's routines entail, in isolation, about
0.1 percentage points higher registered unemployment as from November 2018, which is accounted for
in our projections for NAV unemployment.
3) Projections for 2019 Q1 – 2022 Q4.
Sources: Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  NAV PPR 4/18 AKU PPR 4/18 AKU NAV
  NAV MPR 4/18 LFS MPR 4/18 LFS NAV
31.03.2013 3,68 2,59
30.06.2013 3,75 2,68
30.09.2013 3,79 2,78
31.12.2013 3,86 2,86
31.03.2014 3,55 2,85
30.06.2014 3,27 2,90
30.09.2014 3,78 2,93
31.12.2014 3,84 2,93
31.03.2015 4,28 2,96
30.06.2015 4,44 3,05
30.09.2015 4,56 3,16
31.12.2015 4,80 3,27
31.03.2016 4,93 3,27
30.06.2016 4,77 3,21
30.09.2016 4,79 3,16
31.12.2016 4,53 3,15
31.03.2017 4,28 3,05
30.06.2017 4,41 2,89
30.09.2017 4,06 2,78
31.12.2017 4,08 2,65
31.03.2018 3,84 2,54
30.06.2018 3,80 2,47
30.09.2018 4,01 2,54
31.12.2018 2,39 3,97 3,76 2,45
31.03.2019 2,41 3,92 3,61 2,32
30.06.2019 2,37 3,83 3,58 2,29
30.09.2019 2,33 3,79 3,55 2,26
31.12.2019 2,31 3,77 3,53 2,25
31.03.2020 2,30 3,75 3,52 2,23
30.06.2020 2,29 3,75 3,51 2,23
30.09.2020 2,30 3,75 3,51 2,23
31.12.2020 2,30 3,76 3,52 2,23
31.03.2021 2,30 3,76 3,53 2,24
30.06.2021 2,30 3,76 3,54 2,26
30.09.2021 2,31 3,77 3,57 2,28
31.12.2021 2,33 3,79 3,59 2,30
31.03.2022 3,62 2,33
30.06.2022 3,64 2,35
30.09.2022 3,66 2,37
31.12.2022 3,67 2,38